Jákvætt viðhorf Akraborgarfarþega

Afstaða manna til Hvalfjarðarganga er afar jákvæð, ef marka má niðurstöður könnunar meðal farþega um borð í Akraborginni í nokkrum ferðum í apríl sl. Fram kom til dæmis að 40% svarenda frá Akranesi töldu að þeir myndu fara oftar til og frá höfuðborgarsvæðinu eftir að göngin verða tekin í notkun en nú gerist. Af öllum sem afstöðu tók í könnuninni töldu einungis tæplega 5% svarenda að þeir myndu ferðast sjaldnar til og frá Reykjavík eftir að göngin verða tekin í gagnið.

Í forvitnilegri skýrslu um stefnumótun í verslun, þjónustu, ferðaþjónustu og afþreyingu á Akranesi í náinni framtíð, frá í maí 1997, eru dregnir fram hugsanlegir kostir og gallar Hvalfjarðarganga þegar metin eru áhrif þeirra á samfélagið á Akranesi. Þar segir m.a.:

Áhrif Hvalfjarðarganga geta orðið bæði jákvæð og neikvæð. Jákvæð áhrif gætu falist í bættri samkeppnisstöðu fyrirtækja, auknum ferðamannastraumi og uppbyggingu í iðnaði. Uppbygging þessara atvinnugreina getur síðan leitt til fólksfjölgunar og aukinna umsvifa í verslunar- og þjónustugreinum. Neikvæð áhrif kæmu fram í hinu gagnstæða: verslun og þjónusta færðist nær höfuðborgarsvæðinu, samkeppni við fyrirtæki þar riði fyrirtækjum á Akranesi að fullu og ferðaþjónusta drægist saman. Á næstu 16-20 árum verður innheimtur vegtollur við göngin og getur slíkt vissulega haft áhrif á þróunina. Ef vegtollurinn er hár er líklegra að fólk ferðist síður um göngin til að sækja verslun og þjónustu. Mjög hár vegtollur myndi enn og aftur geta haft neikvæ áhrif í hina áttina, þ.e. að draga úr ferðum gesta frá höfuðborgarsvæði og undir fjörð. Að 20 árum liðnum, þegar gjaldtaka fellur niður, gætu jákvæð áhrif eflst aftur.

Flýtileiðir vegna endurgreiðslu

1. Skráðu bankaupplýsingar með Íslykli

2. Prentaðu út skilagrein og sendu til Spalar

Skrifstofa Spalar á Akranesi verður enn um sinn opin á virkum dögum frá kl. 9 til 15. Lokað í hádeginu.

Símanúmerið er 431 5900, tölvupóstfangið spolur@spolur.is

 

FYRIRMYNDARFYRIRTÆKI

VR Fyrirmyndarfyrirtaeki 2015 VR Fyrirmyndarfyrirtæki 2015 enska Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2014 Spölur - Fyrirmyndarfyrirtaeki VR 2013
Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2012 Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2011 Fyrirmyndarfyrirtæki árið 2010 Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2009